Privacy

Het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge VZW hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

De bedoeling van onze website is niet om persoonsgegevens te verzamelen maar uitsluitend ter promotie van eigen evenementen.

Persoonsgegevens worden niet verzameld via onze site, behalve op ons contactformulier wordt uw naam en mailadres gevraagd opdat wij u zouden kunnen antwoorden.
Deze gegevens worden via mail doorgestuurd naar de betrokkenen en worden niet opgeslagen. De sectie Shop wordt gebruikt om enkele producten te verkopen. Hier hebben we uw adresgegevens nodig om u de goederen toe te sturen. Deze gegevens worden ook niet bewaard op onze server maar worden doorgestuurd naar de persoon die de afhandeling van de verkoop voor zich neemt.

Het Comité voor Initiatief Brugge maakt geen gebruik van nieuwsbrieven ter promotie van haar evenementen.

Samengevat komt het erop neer dat het Comité voor Initiatief Brugge:

• uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen;
• wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijk Comité voor Initiatief van Brugge VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijk Comité voor Initiatief van Brugge VZW

Filip De Craemer
Oude Zak 41
8000 Brugge